Artist Edwin Janssen about his IPIbox.

Edwin Jansen is a very talented artist who clearly owes his style to the appreciation and admiration for the work of Herman Brood.

As an artist, Edwin is making great progress and one project and exhibition will follow after the other.

His IPIbox serves many purposes:

  1. preservation of his made and sold works,
  2. self-made art object
  3. his agent sells and presents his work (reproductions) out of the IPIbox,
  4. unlike an iPad, in direct contact with gallery owners, he can show these tangible works and present his made art more tangibly.
  5. curious eye-catching suitcase which is seen: “What’s in it?”

Edwin has an unpainted IPIbox and painted it himself:…..hie unique box….. Top!

Good luck Edwin.

 

 

Zijn IPIbox heeft vele doelen:

  1. bewaren van zijn gemaakte en verkochte werken,
  2. zelf gemaakt kunstobject
  3. zijn agent verkoopt en presenteert zijn werk (reproducties) vanuit de IPIbox,
  4. in tegenstelling tot een iPad, in het directe contact met galeriehouders, kan hij deze tastbare werken laten zien en zijn gemaakte kunst tastbaarder presenteren.
  5. nieuwsgierig makende opvallende koffer die gezien wordt: “Wat zit daarin?” .

Edwin heeft een ongelakte IPIbox en deze zelf beschilderd: …..zijn unieke box….Top

Veel succes Edwin.